Kraanbanen en kranen, 1945, oorlogsschade RDM.

Foto boven: En van de bij de RDM zinloos vernielde kraanbanen met de resten van een kraan in mei 1945.

Terug naar Overzicht

Omschrijving:
Op 27 September 1944 moesten vele kraanbanen hun tol betalen, behalve die, waarlangs de "Axenfels" was gezonken - dit om schade aan het schip, dat de Duitsers vermoedelijk nog dachten te kunnen lichten, te voorkomen.

Citaten:
Zie de citaten in: RDM-AR-1945A.html.

Artikelen:
- Herdenking / Mei 1945, personeelsblad "De Wekker", april 1948, blz. 1-2: PB-1948-04.pdf.
- Jaarverslag RDM, 1944 & 1945: JV-1944.pdf.
- Jaarverslag RDM, 1946: JV-1946.pdf.
- Jaarverslag RDM, 1947: JV-1947.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: En van de herstelde kraanbanen en kraan van de RDM in mei 1946, zie ook Foto 2.
- Foto 2: De Dokhaven in 1946 met reeds herstelde kraanbanen en kranen en weer volop bedrijvigheid.
- Foto 3: Een door de Duitse bezetter, in september 1944, zinloos vernielde kraan van de RDM.
- Foto 4: Het s.s. "Axenfels" in 1944 met 25 graden slagzij t.g.v. een sabotage-aktie aan de afbouwkade van de RDM.
              De naastliggende kraanbaan werd waarschijnlijk door de Duitsers gespaard om het schip te kunnen behouden.
              Op de voorgrond het door de Duitse bezetters tot zinken gebrachte Prins Hendrik Dok 1.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.
- 1902-1952, "Een Halve Eeuw 'Droogdok'", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.
- Heijplaat in Verzet; Oorlogsgetuigenissen uit het Gebied rond de Rotterdamse Waalhaven, 2010,
  door Jean-Phillippe van der Zwaluw en Joop van der Hor, uitgeverij Verloren.

Terug naar Overzicht