Offshore platform, 1964, reparatie buitengaats.

Foto boven: Werken door RDM-ers aan offshore constructies in 1964 buitengaats in de Duitse Bocht.

Terug naar Overzicht

Medewerkers van de RDM hebben in de loop van de jaren een veelzijdige technische ervaring verkregen. Mede daarom heeft de RDM zich meer toegelegd op een bedrijfsuitrusting die ruimere mogelijkheden op andere gebieden geeft.

Omschrijving:
Een aantal RDM-ers was in 1964 geruime tijd bezig constructiewerkzaamheden aan installaties buitengaats in de Duitse bocht. Bijgaande foto 1 hieronder toont een voorbeeld van zo'n nieuwe weg die de RDM ging inslaan.

Artikelen:
- Goede hoop voor 1965, bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", december 1964, blz. 4: PB-1964-12.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Werken aan constructies buitengaats in de Duitse Bocht.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht