Bulkcarrier "Mylla", 1968, bodemschade.

Foto boven: De Griekse bulkcarrier "Mylla" voor reparatie van bodem en achtersteven in dok 9 bij de RDM.

Terug naar Overzicht

Groot reparatiekarwei in dok 9.
Op het moment dat wij dit schreven (12 september 1968) was onze afdeling reparatie nog steeds hard bezig met een omvangrijk reparatiekarwei in dok 9. Het betrof de Noorse bulkcarrier "Mylla" (29.200 brt), die op 1 augustus met zware bodemschade aan onze werf kwam. Er zou, zo had men berekend, niet minder dan 450 ton nieuw staal nodig zijn om de "Mylla" te repareren.
Bovendien bleek bij een nadere inspectie, dat het onderste gedeelte van de achtersteven scheuren vertoonde. Men heeft nog getracht de steven te redden, maar na enkele dagen werd het beschadigde deel afgekeurd. Ruim twintig (!) dagen later was dit beschadigde gedeelte echter vernieuwd. Een geweldige prestatie, die gelukt is dank zij goed samenspel en improvisatievermogen van de smederij, de scheepsbouwwerkplaats, de machinefabriek en uiteraard de afdeling reparatie.
Op 19 september 1968 moet de "Mylla" onder de naam "Oceanus" worden overgedragen aan een nieuwe Griekse eigenaar. Dan loopt ook het reparatie-contract met de RDM af. Van de zijde van de afdeling reparatie gaf men ons de verzekering (op 12 september 1968), dat het vooropgezette reparatieschema - ondanks de tegenslag met de achtersteven - haalbaar zou zijn. Hulde aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1968)

Omschrijving:


Citaten:

Artikelen:
- Groot reparatiekarwei in dok 9, bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", september 1968, blz. 13: PB-1968-09.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De Noorse bulkcarrier "Mylla", hier in 1968 of later als de Griekse "Oceanus" met een hersteld vlak.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht