Passagiersschip "Nieuw Amsterdam", 1968, verbouwing.

Foto boven: Het passagiersschip s.s. "Nieuw Amsterdam".

Terug naar Overzicht

Wij willen nu vast mededelen ... ...
Wij willen nu vast mededelen dat in het najaar de "Nieuw Amsterdam" ook weer naar de RDM zal komen. De Holland-Amerika Lijn verleende ons de opdracht werkzaamheden uit te voeren in verband met de brandbeveiliging, die moet worden aangepast aan de nieuwe Amerikaanse wet op dit gebied. Voor velen zal dit een goed bericht zijn ...
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1968)

Ingrijpende verbouwing op de "Rotterdam".
Van de Holland-Amerika Lijn hebben wij de opdracht gekregen voor het uitvoeren von enkele ingrijpende verbouwingen aan boord van het s.s. "Rotterdam".
Deze verbouwingswerkzaamheden zullen werden uitgevoerd in de periode van begin oktober tot begin december 1968, tegelijk met het periodieke survey van het passagiersschip. Zoals bekend zal ook de "Nieuw Amsterdam" dit najaar naar onze werf komen om te worden aangepast aan de nieuwste voorschriften op het gebied van de brandbeveiliging. Hierdoor zal de "Nieuw Amsterdam" - die de maanden september en oktober grotendeels bij ons doorbrengt - het vlaggeschip van de Holland-Amerika lijn gedurende een groot deel van de maand oktober gezelschap houden.
Nieuwe zaal.
De verbouwingswerkzaamheden op de "Rotterdam" omvatten in de eerste plaats uitbreiding en wijziging van de passagiersaccommodatie. Er zal een aantal nieuwe hutten met privé-faciliteiten (douche en toilet of bad en toilet} worden gebouwd, terwijl verschillende hutten zonder faciliteiten zullen worden vervangen door accommodatie met douche en toilet of bad en toilet.
Verder zal op het Promenadedek een bijzonder interessant projekt worden uitgevoerd. Het huidige Café de la Paix en de Verandah worden samengevoegd tot een grote zaal (het Lido-restaurant), welke ook een gedeelte van de gesloten promenade aan bakboord beslaat. Het aansluitende deel van het promenadedek wordt herschapen in een aantrekkelijk terras, waarin eveneens het buitenzwembad is gelegen. Dit bod krijgt een fleurige omzoming van natuursteen. Dit projekt is vooral ontworpen met het oog op de vele vakantiereizen die de "Rotterdam" hoofdzakelijk in het najaar, de wintermaanden en het voorjaar naar zonnige streken onderneemt.
Tot slot ligt het in de bedoeling om het interieur van het passagiersschip op verschillende plaatsen te verfraaien. Tevens voorziet het verbouwingsplan in enige verbeteringen van de accommodatie en de recreatieruimten voor de bemanning.
Het zal niet de eerste keer zijn dat de "Rotterdam" en de "Nieuw Amsterdam" elkaar op onze werf gezelschap houden. Onderstaande Foto 1, die up 18 november 1962 werd genomen, bewijst dat.
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1968)

"Rotterdam" en "Nieuw Amsterdam" tegelijk aan de werf.
De luxueuze passagiersschepen "Rotterdam" en "Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerika Lijn hebben elkaar gedurende het grootste deel van deze maand op onze werf gezelschap gehouden. Zoals wij in het juninummer van Nieuws van de RDM reeds berichtten, kwamen beide schepen voor ingrijpende verbouwingen naar ons bedrijf. De "Nieuw Amsterdam" meerde op 21 september 1968 als eerste aan de kade van kraanbaan 12 af.
De "Nieuw Amsterdam", die onze werf op 29 oktober al weer heeft verlaten, is in de eerste plaats aangepast aan de nieuwste internationale brandbeveiligingsvoorschriften voor passagiersschepen. Dit betekende o.a. dat ruim honderd extra branddeuren moesten worden aangebracht, terwijl trappenhuizen etc. door middel van asbestschotten brandvrij werden gemaakt. Bovendien voorzag men vele schotten, dekken en laadschachten (in totaal een oppervlakte van ruim 3000 vierkante meter) van een asbestlaag. Daarnaast maakten op het A- en C-dek 19 hutten zonder faciliteiten plaats voor 14 hutten met privé badkamers.
Tegelijk met bovengenoemde werkzaamheden werden nog vele andere karweitjes opgeknapt. Zo paste men een nieuw systeem toe voor het lozen buitenboord van de toiletafvoer, terwijl de installatie voor de koel- en vriesruimen werd gemoderniseerd.
s.s. "Rotterdam".
Het vlaggeschip van de Holland-Amerika Lijn, het s.s. "Rotterdam", kwam op 4 oktober 1968 aan onze werf voor grootscheepse "operaties". Het schip ondergaat een ingrijpende verbouwing op het promenadedek, waar het Café de la Paix, de Verandah en een gedeelte van de gesloten promenade aan bakboord worden samengevoegd tot een schitterend Lido-restaurant.
Het aansluitende deel van het promenadedek, waarin ook het buitenzwembad is gelegen, wordt gewijzigd in een fleurig en ruim terras.
Tevens worden op het zonnedek en het B-dek in totaal vijftig hutten zonder faciliteiten voorzien van privé badkamers; krijgen alle passagiershutten aansluiting op een muziekinstallatie met twee kanalen en wordt de capaciteit van de telefooninstallatie aanmerkelijk vergroot.
De accommodatie voor de bemanning van het fraaie passagiersschip ondergaat eveneens verbeteringen. Dit geldt voor de hutten van het vrouwelijk personeel en de onderofficieren, alsmede voor de eetzalen en de recreatieruimten van de gehele bemanning. Alle bemanningshutten worden bovendien aangesloten op een centrale radio-antenne.
In verband met al deze werkzaamheden zal de Rotterdam tot 7 december bij de RDM verblijven. In deze periode ondergaat het zeekasteel ook een vijfjaarlijkse survey.
Op 9 december vertrekt het vernieuwde schip van de Wilhelminakade naar New York.
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1968)

Omschrijving:


Citaten:

Artikelen:
- Ingrijpende verbouwing op de "Rotterdam", bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", juni 1968, blz. 3:
  PB-1968-06.pdf.
- "Rotterdam" en "Nieuw Amsterdam" tegelijk aan de werf, bedr.blad "Nieuws van de RDM", okt 1968, blz. 3:
  PB-1968-10.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De "Rotterdam" en de "Nieuw Amsterdam" hielden elkaar ook in 1962 op de RDM-werf gezelschap.
- Foto 2: De "Nieuw Amsterdam".
- Foto 3: Een schroef van de "Rotterdam" met een doorkijkje naar de "Nieuw Amsterdam".

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht