Dekconstructies Shell U.K., 1969, nieuwbouw.

Foto boven: Twee boven elkaar gelegen dekconstructies voor Shell U.K. Exploration and Production Ltd.

Terug naar Overzicht

Opnieuw opdracht voor Scheepsbouwwerkplaats.
Kort nadat onze Scheepsboummerkplaats van Brown & Root opdracht kreeg voor reparatie en modernisering van een grote pijpendrijver, is de afdeling er opnieuw in geslaagd een interessant karwei te boeken. Halverwege deze maand ontving de scheepsbouwwerkplaats namelijk van Shell U.K. Exploration and Production Ltd. opdracht voor de bouw van een belangrijk onderdeel voor een booreiland. Het gaat om twee boven elkaar gelegen dekconstructies met een totaal gewicht van ca. 1000 ton.
Bovendien zal de afdeling de montage voor haar rekening nemen van dekhuizen etc., die tussen de beide dekken zijn geprojecteerd. De bedoelde dekhuizen zullen overigens worden toegeleverd.
Teneinde de gehele constructie enigszins handelbaar te maken, wordt het project in vijf grote stukken vervaardigd en later in drie delen verscheept. Deze secties krijgen een gewicht van respectievelijk 380, 350 en 270 ton.
Op 9 mei 1969 (!) moet het hele karwei gereed zijn. Met deze order is een bedrag gemoeid van ongeveer drie miljoen gulden.
(Bron: Nieuws van de RDM, februari 1969)

Vordering na drie weken !
In de scheepsbouwwerkplaats laat men er geen gras over groeien. Drie weken nadat de opdracht voor de bouw van een belangrijk onderdeel voor een booreiland van Shell U.K. Exploration and Production Ltd. werd ontvangen (zie het februarinummer van Nieuws van de RDM), schoot onze fotograaf bovenstaande plaat (zie Foto 1 hieronder). Op 9 mei 1969 moet het karwei - dat hier nog veel weg heeft van een gigantische legpuzzel - gereed zijn. Ga er maar even aan staan !
Een vorige opdracht - de reparatie en modernisering van een grote pijpendrijver voor Brown & Root - werd overigens ook al bijzonder snel geklaard. Drie dagen voor de overeengekomen opleveringsdatum was dit project al klaar !
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1969)

Vorderingen na 7 weken.
In het maartnummer van Nieuws van de RDM publiceerden wij een foto (1), genomen in de scheepsbouwwerkplaats, waarop de vorderingen van de werkzaamheden aan de twee boven elkaar gelegen dekconstructies al goed zichtbaar waren. U weet nog wel, drie weken na binnenkomst van de opdracht van Shell U.K. Exploration and Production Ltd. Zeven weken na de ontvangst van bedoelde opdracht was het werk (zie foto 2) alweer een formidabel stuk opgeschoten. Begin mei moet het karwei geklaard zijn ...
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1969)

Dekconstructies via "glijbaan" uit Scheepsbouwwerkplaats.
Met behulp van een 300 meter lange houten glijbaan en een lier zijn in de periode van 5 t/m 7 mei 1969 de twee boven elkaar gelegen dekken voor een booreiland van Shell U.K. in drie secties uit de Scheepsbouwwerkplaats naar de waterkant getransporteerd. Precies op tijd lagen de in vrolijke kleuren geschilderde dekconstructies op 8 mei 1969 gereed voor verder transport naar zee. Daarmee is de Engelse opdracht tot een goed einde gebracht.
Gedurende de twaalf beschikbare weken daarvoor is er in de werkplaats met man en macht gewerkt om het gigantische karwei - er moest zo'n slordige 1000 ton staal worden verwerkt - binnen de afgesproken tijd gereed te krijgen. Met de toegeleverde dekhuizen, die door onze mensen tussen de dekken zijn gemonteerd, woog het gehele geval ongeveer 1275 ton.
Voor het transport van de drie zware secties uit de scheepsbouwwerkplaats was een bijzonder simpele manier gekozen. Via een lekker vet gehouden glijbaan trok een aan de waterkant opgestelde lier de secties van 270, 305 en 350 ton zonder haperingen uit de grote werkplaats. Eenmaal aan de waterkant gearriveerd, werden twee secties met behulp van bokken op een ponton in de Heysehaven gedeponeerd, waar verschillende onderdelen aan elkaar werden gelast. De transport-operatie verliep geheel volgens plan en vormde een waardige afronding van het staaltje vakmanschap, dat de mensen in de scheepsbouwwerkplaats voor de zoveelste keer weer eens hebben getoond !
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1969)

Omschrijving:
Half februari 1969 werd door de RDM van Shell U.K. Exploration and Production Ltd. de opdracht voor de bouw van twee boven elkaar gelegen dekconstructies ontvangen. De bijbehorende dekhuizen werden door derden toegeleverd, maar de montage hiervan tussen de beide dekken geschiedde door de RDM.
Op 9 mei 1969 moest het karwei klaar zijn, een levertijd van nog geen drie maanden. Het was op tijd klaar!

Citaten:

Artikelen:
- Opnieuw opdracht voor scheepsbouwwerkplaats, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, februari 1969, blz. 9: PB-1969-02.pdf.
- Vordering na drie weken, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, maart 1969, blz. 21: PB-1969-03.pdf.
- Vorderingen na 7 weken, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, april 1969, blz. 21: PB-1969-04.pdf.
- Dekconstructies via "glijbaan" uit scheepsbouwwerkplaats, Nieuws van de RDM, juni 1969, blz. 23: PB-1969-06.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De vordering, drie weken na de opdracht.
- Foto 2: De vorderingen, zeven weken na de opdracht.
- Foto 3: Zonder haperingen gleden de zware secties uit de Scheepsbouwwerkplaats naar de waterkant.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht