Booreiland "Sedneth I", 1969, kleine reparatie.

Foto boven: De "Sedneth I" in een ongebruikelijke positie tijdens een reparatie in een fjord in Noorwegen.

Terug naar Overzicht

Kleine "reunie" in Noorse fjord.
Een ploegje RDM-ers van de afdeling Nieuwbouw Montage heeft een goede bekende van ons bedrijf weergezien. Het was het booreiland "Sedneth I", dat in december 1967 door de RDM aan de Nederlandse Zeeboormaatschappij werd overgedragen.
Op verzoek van de eigenaars vloog een aantal RDM-ers begin mei naar Noorwegen om het booreiland aan een korte inspectie te onderwerpen. De "Sedneth I" had hiervoor ligplaats gekozen in de Flekkefjord aan de zuidkust van Noorwegen. Gedurende twee dagen (8 en 9 mei 1969) zijn de RDM-ers met deze inspectie bezig geweest. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat een kleine reparatie gewenst was. Dit karweitje kon ter plaatse worden uitgevoerd, hoewel het kolossale eiland hiervoor gedurende korte tijd in een enigszins ongebruikelijke positie moest worden gemanoeuvreerd (zie de foto). Alles liep echter volgens plan, zodat in dit geval slechts over een korte maar toch bijzonder prettige „reunie" kan worden gesproken!
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1969)

Omschrijving:
Een aantal RDM-ers hebben begin mei 1969 in een fjord in Noorwegen het booreiland "Sedneth I" aan een korte inspectie onderworpen en daarna een kleine reparatie aan boord uitgevoerd.

Citaten:

Artikelen:
- Kleine "reunie" in Noorse fjord, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, juni 1969, blz. 10: PB-1969-06.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De "Sedneth I" in een ongebruikelijke positie tijdens een reparatie in Noorwegen (oorspronkelijke Foto boven).

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht