Motorschip "Simba", 1969, aanvaring.

Foto boven: Het in 1969 aangevaren Deense motorschip "Simba" van de East Asiatic Company in betere tijden in een
                      haven.

Terug naar Overzicht

Grote "klussen" voor afdeling reparatie.
De maand augustus 1969 heeft onze afdeling reparatie spectaculair werk gebracht. Behalve de schepen die voor een normale onderhoudsbeurt naar de RDM kwamen, arriveerden tijdens deze maand twee schepen met flinke tot zware beschadigingen voor reparatie aan onze werf. Het begon op 6 augustus met de komst van het Deense motorschip "Simba" (6.194 brt). In de nacht van 5 op 6 augustus was het schip ter hoogte van het lichtschip Sandettie (gelegen bij de noordelijke ingang van het Engelse Kanaal) in aanvaring gekomen met de Engelse "Welsh City". De voorsteven van laatstgenoemd schip raakte de "Simba" ongeveer midscheeps met het gevolg dat de opbouw van het Deense vrachtschip gedeeltelijk werd gekraakt, terwijl de bulb van de Engelse tanker zich onder de waterlijn in de huid van de "Simba" boorde.
Samenspel
De gehavende Deen bereikte op eigen kracht Hoek van Holland en werd ter hoogte van Schiedam door onze slepers opgewacht. Eenmaal opgenomen in dok 9 kon de omvang van de schade onder de waterlijn pas exact worden vastgesteld. Een onderzoek wees uit dat het reparatiekarwei ca. 15 dagen in beslag zou nemen. Nadat de uit stukgoed bestaande lading uit ruim vier was verwijderd, kon met de reparatie van het onderwatergedeelte een begin worden gemaakt. Precies op het van tevoren vastgestelde tijdstip - op vrijdag 22 augustus - kon de geheel herstelde "Simba" van de werf vertrekken. Tijdens het karwei is een uitstekend samenspel geweest tussen de verschillende betrokken afdelingen op ons bedrijf.
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1969)

Omschrijving:
In de nacht van 5 op 6 augustus 1969 was het Deense motorschip "Simba" schip bij de noordelijke ingang van het Engelse Kanaal in aanvaring gekomen met de Engelse "Welsh City". Eenmaal opgenomen in dok 9 van de RDM kon de omvang van de schade onder de waterlijn pas exact worden vastgesteld. Een onderzoek wees uit dat het reparatiekarwei ca. 15 dagen in beslag zou nemen. Precies op het van tevoren vastgestelde tijdstip - op vrijdag 22 augustus - kon de geheel herstelde "Simba" van de werf vertrekken.

Citaten:

Artikelen:
- Grote "klussen" voor afdeling reparatie, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, september 1969, blz. 8-9: PB-1969-09.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Op 1 mei 1974 was de "Simba" weer bij een aanvaring betrokken; dit keer nabij het lichtschip "Westhinder" met de
              Liberiaanse tanker "Frances Hammer". Ze werd aan de grond gezet op de Oost Dijckbank (zie de foto hieronder).
              Later werd ze naar Vlissingen gesleept, zie: http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=1&t=2955&start=460.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht