Dekconstructies Shell U.K., 1970, nieuwbouw.

Foto boven: De dekconstructies voor Shell U.K. Exploration and Production Ltd., in aanbouw in de
                      scheepsbouwwerkplaats.

Terug naar Overzicht

Miljoenenkarwei voor scheepsbouwwerkplaats.
Behalve aan de secties voor het in aanbouw zijnde passagiersschip en aan onderdelen voor de vuilbrandingsinstallatie Botlek, wordt op het ogenblik door RDM-ers in en buiten de Scheepsbouwwerkplaats aan nog twee projekten gewerkt, die zeer zeker ook vermeldenswaard zijn. De karweien lopen nogal uiteen, maar één ding hebben ze gemeen: ze moeten beide binnen een recordtijd klaar komen!
Begin februari ontving ons bedrijf van Shell (U.K.) Exploration Ltd. opdracht voor de bouw van twee boven elkaar gelegen dekconstructies, bestemd voor een booreiland. De in totaal ± 1000 ton wegende constructies worden in twee grote secties vervaardigd en moeten twaalf weken na binnenkomst opdracht worden opgeleverd. Een vrijwel identieke opdracht werd vorig jaar eveneens binnen een zelfde tijdsbestek in de Scheepsbouwwerkplaats uitgevoerd. Misschien is het wel daarom, dat de opdrachtgever bij de RDM is teruggekomen.
Een ander karwei dat thans veel aandacht vraagt betreft het booreiland "Santa Fé Explorer", de ex "Oriënt Explorer". Nadat dit ons welbekende eiland enkele maanden bij de werf Waalhaven heeft gelegen, wordt het door onze mensen in opdracht van de nieuwe eigenaars volledig gerepareerd en gemoderniseerd. Het eiland zal boringen gaan verrichten in de Indonesische Archipel.
In dit nummer plaatsen wij alvast wat foto's van dit omvangrijke project. In het volgende nummer zullen wij uitvoerig op dit karwei terugkomen.
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1970)

Activiteiten in scheepsbouwwerkplaats.
In het vorige nummer van dit blad besteedden wij al wat aandacht aan twee grote karweien, die worden uitgevoerd door RDM-ers uit de Scheepsbouwwerkplaats. Het betreft in de eerste plaats de omvangrijke reparatie en modernisering van het booreiland "Santa Fé Explorer", de ex "Oriënt Explorer". De bouw van twee boven elkaar gelegen dekconstructies die bestemd zijn voor een booreiland van Shell (U.K.) Exploration Ltd. vormt het tweede projekt.
"Santa Fé Explorer"
Begin april 1970 waren de werkzaamheden aan dit booreiland nog in volle gang. Half april kwam de "Sante Fé Explorer" gereed en vertok de 21ste van de werf naar de Indonesische Archipel, waar het eiland opnieuw boringen zal gaan verrichten. De werkzaamheden aan het eiland waren veelomvattend. Twee onderdelen van het karwei, te weten de wijziging van de komplete boorconstructie, het inkorten van de vier poten en de aanmaak van nieuwe pootstukken, waren de meest spectaculaire punten van het hele werk. De boorconstructie werd zodanig gewijzigd en gemonteerd, dat deze op het platform verplaatsbaar werd. Hierdoor wordt het mogelijk om op locatie meerdere boringen rond één punt te verrichten, zonder dat het eiland zelf verplaatst behoeft te worden.
"Kortwieken"
De vier poten van het eiland werden flink "gekortwiekt", teneinde het eiland tijdens de sleepreis naar de tropen voor omslaan te behoeden. Alle poten werden ca. 20 meter ingekort, terwijl extra pootstukken werden vervaardigd, zodat het eiland op locatie ook in dieper water boringen kan uitvoeren. Deze extra pootstukken worden tezamen met andere onderdelen per vrachtschip naar Singapore getransporteerd, waar het eiland verder bedrijfsklaar wordt gemaakt. De tijdelijk verwijderde pootstukken worden tijdens de sleepreis aan boord van het eiland zelf opgeslagen. Een groep RDM-ers zal bij het op lengte brengen van de poten in de baai van Singapore assistentie verlenen. Dit ingewikkelde karwei zal 4 tot 5 weken vergen en in die periode zal er continu worden gewerkt. Na afloop krijgen de betrokken RDM-ers vijf dagen betaald verlof in de fraaie Oosterse havenstad aangeboden.
Opknapbeurt
Afgezien van de zojuist genoemde werkzaamheden werden ook de accommodaties en de machine installaties van het booreiland op ons bedrijf onder handen genomen. Er werd een geheel nieuwe wasserij ingebouwd en ingericht, alsmede een koel- en vriesruimte en drie bergruimten. Bovendien werd het dekhuis, het helicopterdek en diverse andere onderdelen van het eiland opgeknapt, terwijl de komplete airconditioninginstallatie, het ventilatie systeem en het koelwatersysteem werden gemoderniseerd. Al met al dus een groots karwei waarmee enkele miljoenen guldens zijn gemoeid en waar de RDM-ers uit de Scheepsbouwwerkplaats de handen vol aan hebben gehad.
Dekconstructies
Begin februari 1970 ontving de RDM van Shell (U.K.) Exploration Ltd. opdracht voor de bouw van twee boven elkaar gelegen dekconstructies, die bestemd zijn voor een booreiland. De in totaal ca. 1000 ton wegende constructies worden in twee grote secties vervaardigd en moeten eind april worden opgeleverd. Een vrijwel identieke opdracht werd vorig jaar eveneens door de Scheepsbouwwerkplaats uitgevoerd binnen eenzelfde tijdsbestek. Zodra beide secties gereed zijn, worden ze wederom met behulp van rails en een lier uit de werkplaats „gesleed".
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1970)

Omschrijving:
Begin februari 1970 werd door de RDM van Shell U.K. Exploration and Production Ltd. de opdracht voor de bouw van twee boven elkaar gelegen dekconstructies ontvangen. De bijbehorende dekhuizen werden door derden toegeleverd, maar de montage hiervan tussen de beide dekken geschiedde door de RDM. De levertijd was 12 weken, nog geen drie maanden. Het was op tijd klaar!
Een vrijwel identieke opdracht werd vorig jaar eveneens door de Scheepsbouwwerkplaats voor Shell U.K. uitgevoerd. De uitvoering van deze opdracht wordt hier even terug iets meer in detail beschreven.

Citaten:

Artikelen:
- Miljoenenkarwei voor scheepsbouwwerkplaats, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, maart 1970, blz. 5: PB-1970-03.pdf.
- Activiteiten in de scheepsbouwwerkplaats, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, april 1970, blz. 8-9: PB-1970-04.pdf.

Meer foto's:

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht