"Prins Hendrik Dok 4", 1971, onderhoud.

Foto boven: Het in 1933 bij de NW gebouwde Prins Hendrik Dok 4 dat in 1971 grondige reiniging en onderhoud behoefde.

Terug naar Overzicht

Dok 4 (NW) kreeg grote beurt; gemodder met modder bij de NW taboe!
Begin september 1971 zijn we een kijkje gaan nemen bij de Nieuwe Waterweg, waar op dat moment dok 4 grondig onder handen werd genomen. Het was in feite de eerste grote onderhoudsbeurt sinds het dok in 1959 bij de NW in gebruik werd genomen. Het grote onderhoud omvatte in hoofdzaak de vernieuwing van de schorenbrug, de reiniging van de dokvloer en een schoonmaak in het groot van de doktanks. Dat laatste karwei had onze grootste belangstelling, omdat daarbij gebruik werd gemaakt van een Amerikaanse vinding die voorzover bekend nog nooit op een Nederlandse werf was toegepast. Het gaat hier om een middel, dat onder de naam Zimmite op de markt wordt gebracht. In sterk verdunde vorm heeft het de opmerkelijke eigenschap oververzadigde modder in korte tijd zodanig af te breken, dat deze heel simpel met het in de tanks aanwezige water kan worden verwijderd.
Op zijn bureau demonstreerde dok- en havenmeester De Ligt van de NW vol enthousiasme de werking van het anti-moddermiddel. In een glas water deed hij enkele flinke scheppen blubber en roerde het brouwsel totdat een één drabbige massa was geworden. Vervolgens liet de heer De Ligt slechts enkele druppels verdunde Zimmite op de substantie los en vrijwel onmiddellijk zagen we resultaat. Het was alsof de modder uiteenviel in honderden kleine vlokjes, die zonder enige onderlinge samenhang door het water zweefden. Van opnieuw samenklonten was absoluut geen sprake meer.
Bereiding
Bij het schoonmaken van de doktanks gebeurde precies hetzelfde, alleen op veel grotere schaal. Het anti-moddermiddel was in poedervorm aangekocht, zodat het op de NW met water moest worden "aangemaakt". De heer De Ligt vertelde, dat er nogal wat denkwerk aan te pas was gekomen om het poeder geheel volgens de voorschriften met water te vermengen.
Na enkele proefjes was men er echter in geslaagd uit oud materiaal een volwaardige menginstallatie in de vroegere bikkersloods op te bouwen, die werkelijk subliem werkte. Met vijf kilo poeder maakte men 500 liter Zimmite. Het slijmerige produkt dat men verkreeg diende voor gebruik in de doktanks nog eens verdund te worden met water (1:1000). Dat gebeurde in het dok zelf met behulp van een tussenmenger, die normaal door de brandweer wordt gebruikt om schuim te maken. Vervolgens werd de oplossing met behulp van een brandslang door classificeerders in de modder gespoten.
De resultaten die met Zimmite in het dok werden geboekt waren ronduit verbluffend. De modder loste volledig op en kon met gewoon water uit de tanks worden verwijderd. Volgens de heer De Ligt was deze nieuwe werkwijze ook in financieel opzicht een aantrekkelijke zaak. Het gebruik van Zimmite leverde vergeleken met de traditionele werkmethoden een besparing op van vele tienduizenden guldens!
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1971)

Omschrijving:
Het was in feite de eerste grote onderhoudsbeurt sinds Dok 4 in 1959 door de NW in gebruik werd genomen. Daarvoor was het in 1933 bij de NW voor de RDM gebouwde dok steeds bij de RDM in gebruik geweest.
Dit grote onderhoud van het dok in 1971 omvatte in hoofdzaak de vernieuwing van de schorenbrug, de reiniging van de dokvloer en een schoonmaak in het groot van de doktanks. Voor het verwijderen van de modder in de doktanks werd het middel "Zimmite" gebruikt. Op de milieu-aspecten hiervan wordt (door gebrek aan informatie) niet ingegaan.
Voor meer informatie over dit Dok 4 op deze website, zie hier.

Citaten:

Artikelen:
- Dok 4 (NW) kreeg grote beurt; gemodder met modder bij de NW taboe, Nieuws van de RDM, oktober 1971 blz. 14-15:
  PB-1971-10.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Een kijkje in een van de tanks waarin zich de zware modder bevindt. In totaal bevond zich ca. 3500 ton modder
              in de tanks.
- Foto 2: Behoedzaam vult de heer Lipke de trechter met Zimmite.
- Foto 3: Via trechter valt de poeder op de waterstraal en zodoende kreeg men een goede vermenging van het poeder met
              het water.
- Foto 4: De heer de Ligt en het wondermiddel.
- Foto 5: In het dok zorgde een tussenmenger voor de laatste verdunning.
- Foto 6: Een classificeerder aan de slag in een doktank.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht