Tanker "Gunvor BrÝvig", 1971, reparatie en onderhoud.

Foto boven: Een groot karwei voor NW; de Noorse tanker "Gunvor BrÝvig" gaat onder 't mes.

Terug naar Overzicht

Groot karwei voor NW; "Gunvor BrÝvig" onder 't mes.
Bij de Nieuwe Waterweg wordt met man en macht gewerkt aan een omvangrijk reparatiekarwei, dat zonder meer tot een van de grootste reparatie projekten uit de geschiedenis van het bedrijf mag worden gerekend. Het gaat om de Noorse tanker "Gunvor BrÝvig"; een schip van ruim 12.000 brt. Nadat de Noor een beurt had gekregen bij de Tankercleaning, arriveerde het schip op 23 september 1971 bij de NW. Daar werd het opgenomen in dok 4, dat juist daarvoor grondig onder handen was genomen. Daarover werd U in ons vorige bedrijfsblad geÔnformeerd. De reparatie van de "Gunvor BrÝvig" valt in verschillende onderdelen uiteen. Op de eerste plaats worden alle dekbalken, dragers en bovengedeelten van de schotten over een lengte van ca. 100 meter volledig vernieuwd. Ten tweede heeft de tanker een forse bodemschade, waarvan de omvang bij aankomst volslagen onbekend was. Tenslotte is er nog een hele waslijst van kleinere reparaties, die grotendeels vallen onder het groot survey, dat de tanker tegelijkertijd ondergaat.
Voorbereidingen
Aangezien de opdracht geruime tijd voor de aankomst van het schip was verkregen, kon het karwei - met uitzondering van de bodemschade - grondig worden voorbereid. In eerste instantie heeft de bedrijfsleiding een plan de campagne opgesteld, dat vervolgens met de betrokken werkmeesters is doorgenomen. Tijdens dit gesprek zijn tevens de diverse reparatieploegen ingedeeld, met wie daarna over het opgestelde plan van gedachten werd gewisseld. Op die manier wist iedereen bij aankomst van de "Gunvor BrÝvig" wat hem te doen stond. De bedrijfsleiding liet ons weten, dat deze overlegprocedure tot dusver al duidelijk vruchten heeft afgeworpen.
Slopen
Direkt na aankomst klauterde een ploeg NW-ers aan boord van de Noorse tanker om de noodzakelijke voorbereidingen voor de ingrijpende reparatie te treffen. Leidingen werden in recordtijd van dek gesloopt en op diverse plaatsen in het dek werden transportopeningen gebrand. Ook werd een begin gemaakt met de bouw van stellingen benedendeks, die nodig waren voor de vernieuwing van dekbalken, dragers en gedeelten van schotten. Al deze nieuwe onderdelen lagen bij aankomst van het schip overigens al klaar. Behalve de Scheepsbouwwerkplaats van de NW hadden ook de collega-afdelingen van de RDM en Wilton-Fijenoord aan deze klus het hunne bijgedragen. Vernieuwing van de zojuist genoemde onderdelen is geen gemakkelijke en ook geen regelmatig voorkomende zaak. Een grote handicap vormt het scheepsdek zelf, dat ondanks tijdelijke versterkingen in feite slechts op de scheepshuid blijft rusten. Alle zware materialen, noodzakelijk voor deze reparatie, konden daardoor niet op het dek worden geplaatst maar op het dok langs de dokkasten. Met de vernieuwing van de dekbalken, dragers en schotgedeelten was in totaal een 200 ton nieuw staal gemoeid. Het zal eenieder duidelijk zijn dat het verwijderen van het oude materiaal en het inbrengen van nieuwe onderdelen nogal wat transportproblemen geeft. Er is een speciale ploeg geformeerd, die met deze zaak is belast. Kraanmachinisten hebben de opdracht gekregen uitsluitend orders van deze transportploeg op te volgen. Iedereen die een kraan nodig heeft moet dit melden en in nauw onderling overleg worden de kranen zo efficiŽnt mogelijk gebruikt.
Meerwerk
Zoals gezegd vormde de bodemschade van de Gunvor BrÝvig een grote onbekende. Na een inspektie in het dok bleek, dat voor een volledig herstel hiervan ook nog eens een dikke 200 ton nieuw staal moet worden verwerkt. Terecht mag hier dus worden gesproken van een groot reparatie karwei voor de NW, waarvoor de werf oorspronkelijk zestig dagen de tijd heeft gekregen. De reparatie van een dergelijke omvangrijke bodemschade was hierin echter niet begrepen. Thans zijn we benieuwd in hoeveel tijd het gehele karwei uiteindelijk zijn beslag zal krijgen.
(Bron: Nieuws van de RDM, november 1971)

Omschrijving:
De reparatie van de "Gunvor BrÝvig" in het najaar van 1971 viel in drie verschillende onderdelen uiteen.
Op de eerste plaats werden alle dekbalken, dragers en bovengedeelten van de schotten over een lengte van ca. 100 meter volledig vernieuwd. Ten tweede had de tanker een forse bodemschade, waarvan de omvang bij aankomst volslagen onbekend was.
Tenslotte was er nog een hele waslijst van kleinere reparaties, die grotendeels vielen onder het groot survey, dat de tanker tegelijkertijd onderging.

Citaten:

Artikelen:
- Groot karwei voor NW; "Gunvor BrÝvig" onder 't mes, Nieuws van de RDM, november 1971 blz. 5-6: PB-1971-11.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Reparatie van de "Gunvor BrÝvig"; overleg werpt vruchten af .

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht