Sleuvengraver "BAR 316", 1973, verbouwung.

Foto boven: De transportbak "BAR 316" werd tot een sleuvengraver - geschikt voor een waterdiepte van 500 voet -
                      omgebouwd.

Terug naar Overzicht

Andere karweien grotendeels gereed; opnieuw opdracht van Brown & Root.
De vijf grote verbouwingsopdrachten die de RDM eind vorig jaar respektievelijk begin 1973 van Brown & Root ontving zijn grotendeels uitgevoerd. Er wordt slechts nog gewerkt aan de "Hercules" en de "BAR 280" op het moment dat dit artikeltje wordt geschreven. Beide projekten hebben enige vertraging opgelopen, mede als gevolg van de arbeidsonrust in het begin van dit jaar.
Inmiddels heeft Brown & Root opnieuw een miljoenenopdracht aan ons bedrijf verstrekt. Het betreft de verbouwing van de transportbak "BAR 316" tot sleuvengraver, geschikt voor een waterdiepte van 500 voet. De ruim 111 meter lange bak wordt in feite een grote drijvende machinekamer. Benedendeks moet meer dan 47.000 pk vermogen worden geinstalleerd plus een accommodatie voor 86 personen. Uiteraard zal de nu nog kale bak ook bovendeks een komplete gedaantewisseling ondergaan. Denkt u maar eens aan de sleuvengravers die de laatste jaren op ons bedrijf te zien zijn geweest! De "BAR 316", die inmiddels al in Rotterdam is gearriveerd, zal op 1 april 1974 worden opgeleverd.
Kranig werk
Zoals al is opgemerkt wordt thans nog gewerkt aan de "Hercules" en de "BAR 280". De drie andere offshore-vaartuigen hebben de werf al weer verlaten. Als eerste was dat de pijpenlegger "L.B. Meaders", die van een splinternieuwe 250 tons draaikraan werd voorzien.
Bij de "BAR 297" werd de 500-tons draaikraan verwisseld voor de 650 tons kraan, die tot voorheen op de "Hercules" was gemonteerd.
Kranig werk werd ook geleverd door de mensen van de Nieuwe Waterweg, die de ingrijpende verbouwing van de "BAR 265' voor hun rekening namen. De kapaciteit van deze sleuvengraver werd aanmerkelijk vergroot. Het werkschip kreeg een nieuw achterschip, uitgerust met A-frames, zuigbuizen en draaikranen op pijpkolommen.
Speciale aandacht verdient de manier waarop men bij de Nieuwe Waterweg een nieuw koelsysteem aangebracht onder het vlak van de sleuvengraver. De leidingen werden vooraf zorgvuldig in het dok gereed gelegd en wel zodanig, dat de sleuvengraver slechts enkele centimeters daar-boven op de kielblokken kwam te staan. Daarna was het aanbrengen zelf nog maar een fluitje van een cent en werd veel gesjouw onder het vlak voorkomen.
Superkraan
Wilton-Fijenoord heeft in samenwerking met De Schelde het ponton van de "Hercules" vergroot. Dit gebeurde nadat RDM-ers de 650 tons kraan van het vaartuig hadden verwijderd. Terwijl de "Hercules" in het grote dok van Wilton onder handen werd genomen werd bij de RDM hard gewerkt aan een fundatie voor de superkraan van 1600 ton. De kraan zelf kwam in delen uit Amerika.
Op de montagevloer tussen de hellingen 7 en 8 werden deze delen samengevoegd. Als alles volgens plan verloopt zal de kraan eind juli uitgebreid worden getest. Twee met water geballaste bakken zullen door de superkraan finaal uit het water worden getild!
Overigens is de verbouwingsopdracht van de "Hercules" tussentijds nog aanmerkelijk uitgebreid. In plaats van 76 zullen na oplevering 150 man aan boord kunnen verblijven.
Walkraan
Verder heeft Brown & Root nog opdracht gegeven voor de bouw van een walkraan, bestemd voor haar werf in Nigg Bay (Schotland). Door de Scheepsbouwwerkplaats is het buizenskelet voor dit hoge gevaarte in sekties samengesteld. Bovenop deze constructie wordt de 500-tons draaikraan ge´nstalleerd, die afkomstig is van de "BAR 297". Het geheel zal in grote secties over de Noordzee wor-den gebracht. Bij de eigenlijke installatie ter plaatse is ons bedrijf niet betrokken.
(Bron: Nieuws van de RDM, juni/juli 1973)

Omschrijving:
De transportbak "BAR 316" werd tot een sleuvengraver omgebouwd, die geschikt is voor een waterdiepte van 500 voet. De ruim 111 meter lange bak werd in feite een grote drijvende machinekamer. Benedendeks werd meer dan 47.000 pk vermogen worden geinstalleerd plus een accommodatie voor 86 personen.

Artikelen:
- Andere karweien grotendeels gereed; opnieuw opdracht van Brown & Root, bedrijfsblad "Nieuws van de RDM",
  juni/juli 1973, blz. 9: PB-1973-06-07.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De transportbak "BAR 316" werd tot een sleuvengraver - geschikt voor een waterdiepte van 500 voet -
              omgebouwd.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht