"Prins Hendrik" Dok 1, 1903 - 1974, drijvend droogdok.

Foto boven: De Dokhaven van de RDM met Prins Hendrik Dok 1 en 2 in 1951, bijna 50 jaren na de in dienst stelling.

Terug naar Overzicht

Tonnage:
Hoofdafmetingen: L = 440 '.

Historie:
Op 13 juli 1903 kwam Dok 1 in de Dokhaven van de RDM in Rotterdam aan. De eerste dokking had op 18 augustus 1903 plaats, het schip was de "Batavier I". Op 3 oktober van hetzelfde jaar verleende Z.K.H. Prins Hendrik zijn toestemming voor het voeren van de doknaam "Prins Hendrik Dok I".
In 1974 werd het droogdok voor sloop afgevoerd, zie Foto 6 hieronder.

Citaten:
- Het Schip, 21 januari 1927:
... ... Na aankomst der dokken aan de nieuwe werf op resp. 13 juli en 3 september 1903, kon eindelijk met het bedrijf op het nieuwe terrein worden begonnen. De eerste dokkingen hadden op resp. 18 augustus en 30 december 1903 plaats. Op 3 oktober van hetzelfde jaar werden de dokken in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten, door Z.Exc. Mr. de Marez Oyens, Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, feestelijk geopend, en werd dezen, na daartoe bekomen machtiging van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, den naam van "Prins Hendrik Dokken I en II" gegeven. ... ...

Artikelen:
- Jaarverslag over 1903, blz. 8: JV-1903.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Prins Hendrik Dok 1 en 2, een foto uit 1904.
- Foto 2: Prins Hendrik Dok 1 en 2, een foto uit 1916.
- Foto 3: Een gezicht op de werf met Prins Hendrik Dok 1 en 2, een foto uit 1918.
- Foto 4: Het door de Duitse bezetters in september 1944 tot zinken gebrachte Prins Hendrik Dok 1.
              Op de achtergond ligt de "Axenfels" met 25 graden slagzij (t.g.v. een sabotage-aktie) aan de afbouwkade.
- Foto 5: Een tekening van Prins Hendrik Dok 1 en 2 uit 1949.
- Foto 6: Het Prins Hendrik Dok 1 werd in 1974 voor de sloop afgevoerd.
- Foto 7: De Prins Hendrik Dokken 1 en 2 in 1907.

Bronnen:
- 1902-1952, "Een Halve Eeuw 'Droogdok'", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- Het 25-jarig bestaan van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij: http://www.shipmotions.nl/RDM/RDM25-HS.pdf.
- s.s. "Axenfels": http://www.ddghansa-shipsphotos.de/axenfels300.htm.

Terug naar Overzicht