m.s. "Dockyard IV" (2), 1928 - 1978, motorboot.

Foto boven: De motorboot "Dockyard IV" (2) uit 1928, hier rond 1955 in de Dokhaven van de RDM.

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM / NW, geen bouwnummer.
Opdrachtgever: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam.
Tonnage: 8,21 brt.
Hoofdafmetingen: L = 16,20 m, B = 3,60 m, H = 1,40 m.
Voortstuwing: 1e motor: 60 pk Kromhout.
2e motor: 1 x 6 cilinder Kromhout, no. 17108, bouwjaar 1968, type 6-TS-117, 105 apk bij 1300 omw/min.
Verdere gegevens: Brandmerk 7952 b Amst, 1978. Meetbrief r 6710, d.d. 02-06-1928. Meetbrief r 15445, d.d. 25-10-1946. Meetbrief a 24894, d.d. 26-09-1978.

Historie:
Kiellegging op 31-01-1928, tewaterlating op 08-05-1928 en proefvaart op 25-05-1928.
Op 02-06-1928 als m.s. "Dockyard IV" opgeleverd aan de RDM.
De "Dockyard IV" werd met de "Dockyard XIV" in februari 1953 door de RDM ingezet om hulp te bieden aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland, zie het personeelsblad "De Wekker" uit februari 1953. Nacht en dag zijn ze gedurende 4 à 5 dagen in touw geweest om te helpen waar dit nodig was.
Op 05-12-1978 als m.s. "Zeeduivel" naar A.E. Kauffman, Amsterdam.
Op 11-11-1982 als m.s. "Zeeduivel" naar S.J. Eier, Amsterdam.
Op 03-12-1982 als m.s. "Thena" naar P.C. Ruijg, Amsterdam / Almere (Juridisch eigenaar).
Op 22-05-1984 als m.s. "Thena" naar O.E.A. (Anton) van de Geijn, Amsterdam / Rockanje / Den Bommel / Oude Tonge. In het midden van de 90-er jaren werden de stuurhut en de verdere opbouw aangepast aan de comfort-eisen van deze eigenaar.
In 2009 werd het schip nog te koop aangeboden op www.shipsales.nl (toen 81 jaren oud!), zie Foto 12 hieronder. Maar haar eigenaar (Anton van de Geijn) voer er in 2010 nog steeds met veel plezier mee.
Op het Internet werd een tijdje gewag gemaakt van plannen om de "Thena" weer haar oorspronkelijke naam "Dockyard IV" terug te geven. Op 10-07-2011 kreeg ik van Anton van de Geijn een copie toegezonden van de bevestiging van het kadaster dat er na 27 jaar weer een "Dockyard IV" op de Nederlandse wateren vaart, zie Foto 18 hieronder. Alleen is de thuishaven nu Oude Tonge. Voor schepen die niet meer beroepsmatig varen, wordt de woonplaats van de eigenaar als thuishaven geregistreerd.
Deze "Dockyard IV" (2) is (met de "Dockyard XIII") het oudste - nog bestaande - door de RDM (af)gebouwde schip, maar heeft geen officiëel bouwnummer.

Noot 1:
Sommige bronnen koppelen een deel van de voorgaande geschiedenis van de "Dockyard IV" (2) aan die van RDM-bouwnummer 146, de "Dockyard XIII", hetgeen m.i. niet juist is (zie Foto 10 van een RDM-bouwlijst hieronder).
De meetbrief van het schip uit 1928 vermeldt de RDM als bouwer van m.s. "Thena" (zie Foto 15 hieronder). Tekeningen voor een reparatie in 1962, gevonden aan boord van m.s. "Thena" door Anton van de Geijn in 1984, vermelden de "Dockyard 4" als haar naam (zie Foto 16 hieronder). Tevens had de "Dockyard XIII" een meer naar voren geplaatste stuurhut dan de "Dockyard IV" (2).
Deze "Dockyard IV" (2) komt niet in de RDM-bouwlijsten voor, maar is wel bij de RDM (af)gebouwd. Vrijwel zeker is dit schip in 1928 door de RDM / NW om een of andere reden zonder een toegekend bouwnummer (af)gebouwd. Een en ander wordt gestaafd door een schaalmodel van het schip en de jaarboeken van de RDM / NW uit de tijd rond 1928, zie de citaten hieronder van Rob Lampen van "Archief Historisch Heijplaat".

Noot 2:
Toch is niets zeker, want ik zit nog met de onderstaande e-mail reactie van iemand die héél véél over alle Dockyards weet:
... ... Mijn opvatting is nog steeds dat "Dockyard IV" gewoon in 1921 in Hamburg gebouwd is volgens opgave Sleep & Duwvaart 2002, dus niet op de RDM, en dat de Dockyards XI, XIII en XIV inderdaad als serie is gebouwd, waarbij de XIV uitgerust was met de pollepels en na de mislukking teruggezet is op de wal en pas na een paar jaar weer verbouwd te water is gelaten. Anderzijds was de XIII enige meters langer dan de XIV, terwijl de XI aan de foto te oordelen, ook weer korter was dan de XIV. De XI kun je nog zien varen achter de I en voor de II met de matrozen, als eerder gemeld dacht ik. ... ...

Noot 3:
Tenslotte, C. de Bijl vermeldt in http://www.tugspotters.com/tugs/dockyard.IV.htm de "Dockyard IV" (2) twee keer: eerst als gebouwd door de RDM in 1928 en daana als gebouwd door een werf in Hamburg in 1921. Ze hebben iets verschillende hoofdafmetingen, het lijken verschillende schepen te zijn, maar in beiden zit volgens hem dezelfde Kromhout dieselmotor met het nummer 17108.

Conclusie:
Mogelijk is het casco rond 1921 in Hamburg gebouwd en werd dit casco in 1928 bij de RDM of bij de NW afgebouwd. Deze (toch wel twijfelachtige) conclusie doet aan alle tegenstrijdige bronnen een beetje recht!

Citaten:
- E-mail Rob Lampen, Archief Historisch Heijplaat, 11-05-2010:
... ... Ik heb onlangs een modelbootje ontvangen en wel de "Dockyard IV" (zie Foto 9 hieronder). De "Dockyard IV" was een tenderbootje waarmee ze naar de boten voeren om te kijken of er nog wat te repareren was. De kapitein was de heer van Gelder. ... ...
- E-mail Rob Lampen, Archief Historisch Heijplaat, 16-05-2010:
... ... Ik ben verder aan het zoeken gegaan en ik heb de jaarboeken van de RDM / Nieuwe Waterweg er op nageslagen. Deze heb ik allemaal in mijn bezit. Daar worden alleen maar 3 motorbootjes van 50 voet genoemd, die onderhanden waren. Er staat niet bij of het bij de RDM of bij de Nieuwe Waterweg was. Twee motorbootjes zijn in 1928 opgeleverd en één in 1929. De Nieuwe Waterweg wordt in de jaren 1927 en later maar zeer summier beschreven. Daar de schepenlijsten met elkaar verweven zijn is er m.i. inderdaad een fout opgetreden en hebben ze het bouwnummer 146 zo goed als zeker twee maal gebruikt. Ik zou zeggen noem dit bouwnummer voortaan 146a, dan weet je zeker dat je goed zit. ... ...
Noot: Zie in dit verband ook een deel van een oude handgeschreven bouwlijst van de Tekenkamer Scheepsbouw op Foto 10 hieronder.
- E-mail, Anton van de Geijn, Oude Tonge, 06-07-2011:
... ... Vandaag is het wijzigingsformulier teboekstelling naar het kadaster gestuurd. Ik begrijp dat sommigen het jammer vinden dat er aardig wat aan het schip is verbouwd. Toen wij het schip in 1984 kochten waren de behoudsorganisatie's nog niet zo in beeld. Tot half jaren '90 hebben we er mee gevaren zoals ze de RDM heeft verlaten. We hebben toen reizen gemaakt naar Duitsland, Denemarken, Frankrijk, enz. Toen onze dochter wat groter werd en je maakt zulke lange reizen, werd het stuurhutje wat aan de krappe kant. Ook was het trossenruim niet geschikt als slaapplaats, vandaar de achterroef. Nu is het een goed vakantieschip, geschikt voor lange reizen en ze blijft voor mij nog altijd de "Dockyard IV". De beting is nog steeds aanwezig en een sleepje komt bijna elke vakantie wel voor. Ligplaats is al een aantal jaren de Galathese haven (oude vluchthaven, vanaf de Volkerak sluizen net voor het Rijn-Schelde kanaal aan stuurboord). ... ...
- E-mail, Anton van de Geijn, Oude Tonge, 10-07-2011:
... ... Hier de bevestiging van het kadaster dat er na 27 jaar weer een "Dockyard IV" op de Nederlandse wateren vaart (zie Foto 19 hieronder). Alleen de thuishaven is Oude Tonge. Voor schepen die niet meer beroepsmatig varen wordt de woonplaats van de eigenaar als thuishaven geregistreerd. ... ...

Artikelen:
- Oud-werknemer A. Hagendijk: "De rivierjobs waren m'n lust en m'n leven", bedrijfsblad "Nieuws van de RDM",
  juli/augustus 1977, blz. 4-7: PB-1977-07-08.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De "Dockyard XII" en de "Dockyard IV" bij de RDM, met het het emigrantenschip s.s. "Waterman"
              op de achtergrond.
- Foto 2: De "Dockyard IV" (2), links onder aan de steiger liggend in de Dokhaven van de RDM.
- Foto 3: De Dockyard's bij de RDM in de sneeuw, vooraan de "Dockyard IV" (2).
- Foto 4: Met de "Dockyard IV" op weg naar een karwei, links kapitein van Gelder en rechts werkzoeker Hagendijk.
- Foto 5: Links onder aan de steiger liggend: de "Dockyard IV" (2) in haar RDM-tijd.
- Foto 6: De "Dockyard IV" (2), tussen de "II" en de "XII" in, in de Dokhaven van de RDM.
- Foto 7: Het motorbootje op de voorgrond is de "Dockyard IV" (2) uit 1928, met daarachter een RDM-stoomsleepboot.
- Foto 8: Een model van de oorspronkelijke "Dockyard IV", een afscheidscadeau in 1973 voor werkzoeker A. Hagendijk.
              Zie ook: bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", juli/augustus 1977, blz. 5: PB-1977-07-08.pdf.
- Foto 9: Hetzelfde model van de "Dockyard IV", sinds 2011 in het bezit van Rob Lampen (Archief Historisch Heijplaat).
              De railing van het scheepsmodel is in de loop van de jaren gesneuveld en het Hollandse kaasprikkertje is wat te
              groot.
- Foto 10: Deel van een oude bouwlijst van de Tekenkamer Scheepsbouw, waarin de "Dockyard XIII" als bouwnummer
                146.

- Foto 11: Winterse foto van de "Thena", na aankoop van het schip door Anton van de Geijn in 1983.
- Foto 12: De verbouwde "Thena", in 2009 te koop aangeboden op www.shipsales.nl, doch niet verkocht.
- Foto 13: Het verbouwde m.s. "Thena", in 2009 even op het droge.
- Foto 14: Bewijs van Inschrijving van de "Thena" als Historisch Casco, d.d. 20-08-2009.
- Foto 15: Meetbrief van het schip uit 1928, waarop als werf van aanbouw: "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij".
- Foto 16: Aan boord van het schip gevonden installatietekeningen van de RDM uit 1962, waarop als scheepsnaam
                "Dockyard 4" geschreven staat.
- Foto 17: De "Dockyard IV" (2) met beting als m.s. "Thena", gefotografeerd op 7 juni 2011.
- Foto 18: De "Dockyard IV" (2) als m.s. "Thena", in 2011 in de Volkeraksluis. Deze foto werd daar vanaf de "Dockyard V"
                genomen!
- Foto 19: De inschrijving in het kadaster op 8 juli 2011 van de "Dockyard IV" (2).
- Foto 20: De "Dockyard IV" (2) in 2012 voor een onderhoudsbeurt in het dok. Ze is natuurlijk wel weer zwart te water
                gegaan. Een schoon en glad onderwaterschip is toch wel wat voordeliger door die steeds duurder wordende
                brandstof.


- Foto 21: De huidige trotse eigenaar en kapitein van de "Dockyard IV", Anton van de Geijn uit Oude Tonge (medio 2012).
- Foto 22: Het interieur van de huidige stuurhut van de "Dockyard IV" (medio 2012).
                Om in de schrijfstijl van de vroegere RDM-personeelsbladen te blijven: "Het is een ruime, smaakvol ingerichte en
                fraai betimmerde stuurhut geworden".
- Foto 23: De "Dockyard IV" en de "Nieuw Amsterdam" op 10 april 1946, een zéér nostalgische foto.


Bronnen:
- http://www.tugspotters.com/tugs/dockyard.IV.htm, waarin twee keer een "Dockyard IV" (2) beschreven wordt.
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- Anton van de Geijn, Oude Tonge.
- Rob Lampen, Rotterdam, Archief Historisch Heijplaat: http://www.heijplaat.com.
- Sleep & Duwvaart, 17e jaargang, no. 111, website: http://www.sleepduwvaart.nl/.
- http://picasaweb.google.com/101010643748698216817/OpaEnOmaTHart#.
- http://www.varend-erfgoed.nl/thena.html.
- Arie Aalbers, Alblasserdam.

Terug naar Overzicht