Esso Xylene Tower, 1963, Esso Raffinaderij.

Foto boven: Xylene Tower (1963) van Jucho uit Dordmund (in 3 delen) en bestemd voor de Esso Raffinaderij te Rotterdam.

Terug naar Overzicht

Deze "Xylene Tower" was bestemd voor de Esso Raffinaderij te Rotterdam; lengte ca. 50 meter en diameter 2500 mm, met een gewicht 51 ton. Door de grote lengte was het ten ene male onmogelijk om dit werkstuk van de fabrikant C.H. Jucho te Dortmund naar de Raffinaderij in Rotterdam te vervoeren.
Het transport vanuit Dortmund moest in drie delen gebeuren, waarna de delen in Rotterdam weer verbonden zouden worden. De R.D.M. werd verzocht hierin mede te werken.

Omschrijving:
De uit drie delen bestaande "Xylene Tower" werd na aankomst uit Dortmund in Rotterdam bij en door de R.D.M. gekoppeld, gelast en geperst en daarna op de loswal van ĄDe Esso" afgeleverd.

Artikelen:
- Xylene Tower, personeelsblad "De Wekker", maart 1963, blz. 6: PB-1963-03.pdf.

Meer foto's:

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht