Turbine-installatie, 1975, Amer-8 centrale.

Foto boven: De Amer centrale in 1994. Van links naar rechts de eenheden: 91, 41 en 51, 61, 71 en 81.

Terug naar Overzicht

Uitbreiding van de Amercentrale met een achtste eenheid van 600 MW; interessante miljoenenopdracht.
Nog net voor Kerstmis ontving het konsortium de Rotterdamsche Droogdok Maatchappij B.V. en Brown Boveri Nederland B.V. (RDM-BBN) opdracht voor de levering en inbedrijfstelling van een 600 MW turbogenerator-installatie met bijbehorende voorwarmingsinstallatie en voedingspompturbine.
BBN is het Nederlandse bedrijf binnen de internationale groep BBC/Brown Boveri en zal voor bovengenoemde opdracht belast zijn met de projektko÷rdinatie en penvoering ten behoeve van de beide partners RDM en BBN.
Opdrachtgever is de N.V. Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij gevestigd te 's-Hertogenbosch. De opdracht vertegenwoordigt een waarde van ca. 100 miljoen gulden en moet medio 1979 bedrijfsklaar zijn. Zowel de machinefabriek van RDM en W-F als ook de berekenings- en konstruktieafdeling binnen de afdeling stoomturbines van RDM zijn met deze opdracht weer enkele jaren behoorlijk van werk voorzien. Het RDM aandeel van de opdrachtwaarde mag op ca. 50 % gesteld worden.
B.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen heeft opdracht ontvangen voor de stoomketel, welke zowel geschikt is voor het stoken van steenkool als olie.
De door RDM te leveren turbine en delen van de kondensatie- en voorwarmingsinstallatie worden onder licentie van Brown Boveri en Cie (BBC) te Baden, Zwitserland, gebouwd.
Samengevat zijn deze RDM-leveringen:
- De hoofdturbine bestaande uit: 1 hogedrukturbinedeel, 1 middendrukturbinedeel en 3 lagedrukturbinedelen, lagerbokken,
  grondplaten, klephuizen, olietank en pijpleidingen.
- Voedingpompturbine.
- Kondensatie-installatie met regeling en instrumentatie.
- Voorwarmerinstallatie met regeling en instrumentatie.
BBN/BBC leveren:
- Turbinerotoren met schoepen, turbineregeling.
- De generator met bijbehorende installaties.
- Diverse elektrische kasten en lessenaars, bekabelingen, instrumenten.
De te bouwen installatie zal met 600 MW = 600 miljoen Watt tot de grootste van Nederland gaan behoren en mag ook tot de grote konventionele installaties van deze aardbol gerekend worden.
Konventionele installaties zijn eenheden uitgerust met een stoomketel in tegenstelling tot nucleaire installaties met een kernreaktor.
Om de niet technici een indruk te geven van een elektrisch vermogen van 600 miljoen Watt moeten wij ons voorstellen, dat men met dit vermogen 6 miljoen gloeilampen van 100 Watt kan laten branden. Tevens komt dit vermogen ongeveer overeen met het totale vermogen van 10.000 automotoren van 82 pk.
In een volgend nummer van RDM-nieuws zullen we nader op deze opdracht ingaan.
(Bron: Nieuws van de RDM, februari 1975)

Montage van 620 Megawatt electriciteitscentrale te Geertruidenberg.
In november 1977 is de montage gestart van de 620 Megawatt turbogeneratorinstallatie van de Amercentrale te Geertruidenberg. Deze eenheid van de N.V. PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij) wordt de grootste die in Nederland is gebouwd. Voor dit project is een consortium gevormd tussen de RDM en Brown Boveri Nederland. De laatste firma draagt onder meer zorg voor de levering van de electrische onderdelen.
De turbines worden door de RDM vervaardigd in licentie van Brown Boveri Cie. (Zwitserland).
De afdeling Stoomturbines van de RDM heeft de engineering uitgevoerd en de constructietekeningen van de installatie geleverd. De productie van onder andere de condensors, de hoge- en lagedruk voorwarmers, de pijpleidingen en de montage zijn bij de diverse RSV-firma's ondergebracht.
Hoofdcondensor
De montage is begonnen met het lossen en plaatsen van de delen van de hoofdcondensor. In verband met de enorme afmetingen is het condensorlichaam in twee delen naar de bouwplaats verscheept. De gehele condensor in aanbouw bij P. Smit Jr. Aldaar zijn deze met een 250 tons mobiele kraan gelost en op een transportwagen met 96 wielen geplaatst. Om deze grote brokken over het terrein tot in de machinehal te brengen, moesten enige lantaarnpalen en een deel van de zijwand van het gebouw worden gedemonteerd.
Wij hopen u in de naaste toekomst regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van dit project.
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/dec 1977)

Omschrijving:


Artikelen:
- Uitbreiding van de Amercentrale met een achtste eenheid van 600 MW; interessante miljoenenopdracht, Nieuws van
  de RDM, februari 1975, blz 23: PB-1975-02.pdf.
- Montage van 620 Megawatt electriciteitscentrale te Geertruidenberg, Nieuws van de RDM, nov/dec 1977, blz 5:
  PB-1977-11-12.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Het transport van de halve condensor op de bouwplaats.
- Foto 2: De gehele condensor in aanbouw bij P. Smit Jr.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.
- http://www.centraleinfo.net/Europa/Nederland/Amer.html.

Terug naar Overzicht