Bouwnummer RDM-206, Hr. Ms. "O 24", 1940, onderzeeboot.

Foto boven: De bij de RDM gebouwde onderzeeboot "O 24".

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM.
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden.
Tonnage: 50 dwt, 1185 twvp.
Hoofdafmetingen: L = 77,30 m, B = 6,20 m, H = 5,90 m.
Voortstuwing: 5000 apk, snelheid 19,5 kn.
Verdere gegevens:

Historie:
Tijdens de Duitse inval in mei 1940 waren er vier onderzeeboten bij de RDM nagenoeg gereed of nog in afbouw: de "O 23", "O 24", "O 26" en "O 27". De "O 23" en "O 24" waren al voor het begin van de vijandelijkheden naar de Lekhaven overgebracht en ontsnapten zo aan een snelle bezetting van de linker Maasoever. 's Avonds laat op 13 mei vertrokken ze en bereikten na een avontuurlijke overtocht veilig de Downs. De twee andere nog niet afgebouwde onderzeeboten, de "O 26" en "O 27", vielen onbeschadigd in Duitse handen en werden na afbouw door de RDM als "UD 4" en "UD 5" in Duitse dienst gesteld. De directie van de RDM gaf na de oorlog te kennen dat het "werk een zeer onaangenaam karakter droeg", maar voegde er aan toe dat destijds niet verwacht werd dat de boten frontdienst zouden gaan verrichten. Men had het mis. Achteraf kan tevens geconcludeerd worden dat zowel de politici als de Koninklijke Marine een niet erg vooruitziende blik hadden, waardoor deze twee onderzeeboten onbeschadigd in Duitse handen vielen.

Citaten:
- www.overschiesekrant.nl, boekbespeking "Heijplaat in verzet":
... ... Door het hele boek staan 34 interviews van veertig (oud-)Heijplaters door de historische tekst verweven. Deze authentieke getuigenissen geven een persoonlijke invalshoek en bieden her en der aanvullende details. Het betreft ook anderen die in genoemde periode op de Heijplaat waren en daar een deel van de oorlog beleefden, zoals Annie Ras en oud-premier Piet de Jong. Piet de Jong was oudste officier op de "O 24", een van de twee in aanbouw zijnde onderzeeŽrs van de RDM die op 10 mei naar de overkant overstaken en op de avond van 13 mei naar Engeland vluchtten, tussen de inmiddels massaal door de Duitsers in de Nieuwe Waterweg uitgestrooide zeemijnen door. ... ...
"Heijplaat in verzet, oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Waalhaven", door Jean-Philippe van der Zwaluw en Joop van der Hor, uitgeverij Verloren, ISBN: 9789087041595.
- www.rijnmond.nl:
... ... Boek over de oorlogsjaren van Heijplaat, 26 april 2010.
Zo is er het verhaal te lezen van oud minister-president Piet de Jong die meehielp mee om onderzeeŽrs vanuit Heijplaat naar Engeland te varen. ... ...


Artikelen:
- Koninklijke Marine, 100 jaar onderzeeboten: Onderzeeboten100Jaar.pdf.
- De onderzeeboten van de O-21 klasse, artikel door Peter Kimenai: O21-O27.htm.
- Schip en Werf: 206-S&W.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: De "O 24", bij de RDM in aanbouw op 5 juli 1938.
- Foto 2: Van links naar rechts: de "Sep", de "O 23" en de "O 24", bij de RDM in aanbouw op 15 augustus 1938.
- Foto 3: Hr. Ms. "O 23" en Hr. Ms. "O 24", op 7 maart 1939 in aanbouw.
- Foto 4: Foto Nevesbu: De torpedolanceerbuizen in het bij Wilton-Fijenoord gebouwde zusterschip Hr. Ms. "O 19".
- Foto 5: Foto Nevesbu: Een bemanningsverblijf in het bij Wilton-Fijenoord gebouwde zusterschip Hr. Ms. "O 19".
- Foto 6: Hr. Ms. Onderzeeboot "O 24" op zee.
- Foto 7: De bloedvlag van Hr. Ms. "O 24", de dolken onder de gekruiste beenderen geven het aantal NEFIS-patrouilles
              weer.
- Foto 8: Hr. Ms. Onderzeeboot "O 24" in 1946.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.
- Rotterdam Oorlogshaven, boek door Jac. J. Baart.
- http://www.defensie.nl/: 100 jaar onderzeeboten.
- http://www.overschiesekrant.nl/modules/news/article.php?storyid=2955.
- http://www.dutchsubmarines.com/export/export_orzel.htm.

Terug naar Overzicht