Bouwnummer RDM-258, m.s. "Gouwzee", 1945, betonningsvaartuigje.

Foto boven: Motorbetonningsvaartuigje "M.B.T.5A" (1945), in 1946 in dienst van het Loodswezen gesteld als
                      m.s. "Gouwzee".

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM.
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden, Rijkswaterstaat.
Tonnage: 11 twvp (volgens de RDM, maar ook 5 en 9 ton worden genoemd).
Hoofdafmetingen: Loa = 9,35 m, Lll = 8,70 m, B = 3,00 m, H = 1,66 m, d = 1,03 m.
Voortstuwing: Kromhout 2-L-SK diesel, no. 306, 20/26 apk, snelheid 6 a 7 kn.
Verdere gegevens: Naamsein A 946, bemanning 2.

Noot:
Met een totale lengte van slechts 9,35 meter, is dit betonningsvaartuigje voor het Loodswezen verreweg het kleinste scheepje dat de RDM ooit gebouwd heeft.

Historie:
Kiellegging op 18-07-1944, tewaterlating op 17-11-1945 en officiŽle proeftocht op 15-12-1945.
Op 09-02-1946 werd het motorbetonningsvaartuigje "M.B.T.5A" als m.s. "Gouwzee" in dienst gesteld van het Loodswezen in het 3e District (Enkhuizen). Daar werd het toegevoegd aan het betonningsvaartuig "IJselmeer".
Op 27-12-1962 vertrok het schip van Enkhuizen naar Delfzijl.
Op 28-12-1962 aankomst te Delfzijl. Het vaartuig werd daarna in gebruik genomen als rede-afhaalboot, maar behield haar naam "Gouwzee". Toch werd ook nog licht betonningswerk uitgevoerd op de Dollard.
In 1965 kreeg het vaartuig een nieuwe stuurhut.
In 1968 werden de lier en de laadboom verwijderd.
Op 12-07-1970 werd het schip afgevoerd van de sterkte en werd het overgedragen aan Domeinen te Meppel.
Op 13-10-1970 werd ze verkocht voor Fl. 10.027 aan Th. Wezeman te Appingedam.
In de zomer van 1978 is ze nog waargenomen in een jachthaven in Noord-Holland.
In september 1978 werd, volgens de RDM, het schip ter verkoop aangeboden.
Aan het eind van het jaar 1986 is het schip in de jachthaven van Amersfoort gesignaleerd.

Meer foto's:

Bronnen:
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.
- Arie Aalbers, Alblasserdam.
- Sleep & Duwvaart, 2003, no. 118. Website: http://www.sleepduwvaart.nl/.

Terug naar Overzicht