Bouwnummer RDM-298, s.s. "Ondina" (2), 1961, tanker.

Foto boven: Shell tanker s.s. "Ondina" (1961) met de brug midscheeps; dit in tegenstelling tot haar zusterschip
                      s.s. "Onoba".

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM.
Opdrachtgever: N.V. Petroleum Maatschappij "La Corona", Den Haag.
Tonnage: 31030 brt, 18468 nrt, 48870 dwt.
Hoofdafmetingen: Loa = 228,01 m, Lll = 217,50 m, B = 31,24 m, H = 15,70 m, d = 11,58 m.
Voortstuwing: Pametrada turbines, 16000 pk, snelheid 16 kn.
Verdere gegevens: Roepletters: PGNB, IMO nummer: 5263542.
Bemanning: 59 man.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een hoge druk en lage druk stoomturbine, die door middel van een tandwielkast met dubbele overbrenging de 4-bladige schroef (diameter 6900 mm) aandrijft. Gewicht van de tandwielkast: 92 ton. Het normale vermogen van de turbines bedraagt 16.000 pk bij 106 omwentelingen per minuut. Voor achteruitvaart is een aparte hoge- en lagedruk turbine ingebouwd met een vermogen van 10.000 pk. Twee Foster Wheeler waterpijpketels, evenals de turbines door de RDM vervaardigd, zullen voor de hoofd- en hulpwerktuigen de benodigde stoom leveren (druk 42 kg/cm, temperatuur 482°).
Voor het vervoer van de lading zijn 36 tanks bestemd, verdeeld in drie rijen van 12, gelegen tussen twee kofferdammen. Op het hoofddek achter de brug zijn twee laadpalen opgesteld, elk voorzien van een 5-tons laadboom, voor het ophangen van de ladingslangen.
De Nautische Dienst beschikt over moderne navigatiemiddelen: een gyrokompas voor het automatisch sturen, twee radar-installaties, een richtingzoeker, een log, een echolood, een radio zend- en ontvangstinstallatie (ook voor telefonie), alsmede een installatie voor het aflezen van de diepgang.
Er zijn ruime bergplaatsen onder de bak en in de midscheeps. In het middendekhuis zijn de verblijven ingericht voor de bemanning die met de navigatie is belast, terwijl achterop de verblijven van de werktuigkundigen, matrozen. olielieden e.d. zijn gelegen. Uitgezonderd enkele jongeren zullen alle leden van de bemanning kunnen beschikken over een ruime, geriefelijk ingerichte één-persoons hut. De hoofdofficieren krijgen tevens een afzonderlijke slaapkamer en een toiletruimte. Recreatieruimte voor onderofficieren en bemanning bevindt zich resp. op het kampanjedek en op het hoofddek achter. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat men ook op de "Ondina" de beschikking krijgt over een zwembad, dat achter op het schoorsteendek is ingebouwd.

Historie:
Gedoopt op 9 februari 1961 door H.K.H. Prinses Irene.
Op 8 juni 1961 vond de overdracht plaats en werd het schip in dienst gesteld.
Van 1961 tot 1986 als s.s. "Ondina" gevaren voor Shell Tankers N.V., Nederland.
Op 8 mei 1962 om 05:58 uur kwam de "Ondina" nabij Gibraltar in aanvaring met een andere tanker. De stuurboord tanks 7, 8 en 9 raakten lek en de huid en het dek daar ter plaatse werden zwaar beschadigd. Het schip werd gerepareerd op de RDM-werf in Rotterdam.
Op 28 juni 1986 begon men met de sloop van het schip in China.

Artikelen:
- Kiel gelegd voor "Super Tanker", personeelsblad "De Wekker", maart 1960, blz. 6: PB-1960-03.pdf.
- Tewaterlating 298, personeelsblad "De Wekker", januari 1961, blz. 7: PB-1961-01.pdf.
- Tewaterlating s.s. "Ondina", personeelsblad "De Wekker", februari 1961, blz. 1-2 en 5-9: PB-1961-02.pdf.
- Vlaggeschip "Ondina" overgedragen, personeelsblad "De Wekker", juni 1961, blz. 1-2 en 4-6: PB-1961-06.pdf.
- De ontwikkeling van de Shell vloot, personeelsblad "De Wekker", juni 1962, blz. 6: PB-1962-06.pdf.
- Schip en Werf: 298-S&W.pdf.
- s.s. "Ondina", door Jan Dissel, met aan het eind enkele foto's van het schip na de aanvaring in 1962: 298-AanvaringOndina.pdf.
- The Structure of British Industry - a Symposium, Cambridge University Press, 1958, deel 1, blz. 113:
  285-PametradaCambridge.pdf.
- De Stoomtubine, door W. Morée, blz. 228 t/m 237: 285-PametradaMoree.pdf.
- Enige schoolnotities uit 1968 over de Pametrada stoomturbine, van Harry G. Hogeboom: 285-PametradaNotities.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Artists impression van s.s. "Ondina".
- Foto 2: s.s. "Ondina" en haar helling van 240 meter lengte, beiden in aanbouw.
- Foto 3: Dwarsdoorsnede over de machinekamer van s.s. "Ondina", naar achteren gezien.
- Foto 4: Dwarsdoorsnede over de machinekamer van s.s. "Ondina", naar voren gezien.
- Foto 5: s.s. "Ondina" op de helling, net voor haar tewaterlating.
- Foto 6: s.s. "Ondina" op de helling, net voor haar tewaterlating.
- Foto 7: De 9-jarige Marja Endert bood de Prinses bloemen aan.
- Foto 8: De doop en tewaterlating door H.K.H. Prinses Irene.
- Foto 9: Daar gaat ze.
- Foto 10: De tewaterlating van s.s. "Ondina".

- Foto 11: Het bijltje waarmee gehakt werd.
- Foto 12: H.K.H. Prinses Irene en ir. K. van der Pols (directeur RDM).
- Foto 13: Het uitbrengen van een toost.
- Foto 14: Een onderonsje.
- Foto 15: Artists Impression van s.s. "Ondina".
- Foto 16: s.s. "Ondina", op haar proefvaart.
- Foto 17: Uitnodiging voor de overdracht op 8 juni 1961.
- Foto 18: Dagverblijf van de Hoofdwerktuigkundige.
- Foto 19: Eet- en rooksalon officieren.
- Foto 20: Dagverblijf en kantoor van de Gezagvoerder.


- Foto 21: Eet- en rooksalon officieren.
- Foto 22: Eetsalon onderofficieren en bemanning.
- Foto 23: Stuurhuis.
- Foto 24: Gezicht op het achterdek.
- Foto 25: Gezicht op het voordek.
- Foto 26: De manoeuvreerstand.
- Foto 27: De stoomturbine.
- Foto 28: De stoomturbine.
- Foto 29: s.s. "Ondina", op zee.
- Foto 30: De schade aan s.s. "Ondina" na de aanvaring in 1962.


- Foto 31: s.s. "Ondina", na vele jaren in dienst.
- Foto 32: s.s. "Ondina", op zee.
- Foto 33: s.s. "Ondina" met één werker, de rest heeft werkoverleg.
- Foto 34: s.s. "Ondina", afgemeerd bij de RDM en mooi in de verf.
- Foto 35: De kiellegging van s.s. "Ondina".
- Foto 36: De vlagwisseling en overdracht van s.s. "Ondina".
- Foto 37: De silhouetten van s.s. "Ondina" en s.s. "Onoba".
- Foto 38: De "Koninklijke Vermelding bij Dagorder" aan de motortanker "Ondina".
- Foto 39: m.s. "Ondina", de vorige.
- Foto 40: Toen en nu, staande onder dezelfde naam, links 1e stuurman Rehwinkel en rechts 1e stuurman Drent.


- Foto 41: Vertrek van de "Ondina" voor de technische proeftocht.
- Foto 42: Opname vanaf het bovenbrugdek.
- Foto 43: Verblijf van de hoofdmachinist.
- Foto 44: Rook- en eetsalon officieren.
- Foto 45: s.s. "Ondina" in 1960 in aanbouw op helling 8 met de nieuwe "Rotterdam" (RDM-300) op de achtergrond.
- Foto 46: Later werd het op het vlaggenschip de "Ondina" alleen nog maar luxer in plaats van eenvoudiger.
                Bediendes in jassie toetop. Kom er nu maar eens om ...
                Dit was de tweede tafel op s.s. "Ondina", de hoge druk tafel is leeg.
- Foto 47: Daarom is er op een tanker loopbrug (kippenloop) tussen de achteruit en de brug (1974).
- Foto 48: Daarom staan er telefoonhokjes op de kippenloop (1974).
- Foto 49: De s.s. "Ondina" in 1974.
- Foto 50: s.s. "Ondina".


- Foto 51: s.s. "Ondina".
- Foto 52: s.s. "Ondina".


Bronnen:
- Artikelen hierboven.
- http://jan.dissel.googlepages.com/ondina.
- http://www.xs4all.nl/~eeuwen/ondian.htm.
- Theo Horsten, Griekenland, http://www.kombuispraat.com/.
- Harry G. Hogeboom, Canada, http://www.kombuispraat.com/.

Terug naar Overzicht