"Zwaan", 1916, drijvende bok.

Foto boven: De drijvende bok "Zwaan", uitsnede van Foto 1 hieronder.

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM, bouwnummer 054.
Opdrachtgever: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam.
Tonnage: 73,40 ton, 130 twvp.
Hoofdafmetingen ponton: L = 15,35 m, B = 9,60 m, H = 1,75 m.
Voortstuwing: Geen. 30 pk Kromkout voor hijsvermogen.
Verdere gegevens: Hijsvermogen 10 ton. Meetbrief r 4604, d.d. 07-08-1915.

Historie:
Tewaterlating op 29-01-1916 en indienststelling op 13-05-1916.
Eind september 1944 werd de "Zwaan" - samen met de bokken "Bison" (RDM-027) en "Roerdomp" (RDM-073) - door de Duitse bezetters tot zinken gebracht.

Citaten:
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok", 1944, blz. 159:
... ... De sleepboot "Dockyard X" was verdwenen, de bok "Bison" gezonken, de bok "Schiedam II" was gekapseisd en hing op de eveneens gezonken bokken "Roerdomp" en "Zwaan". ... ...

Meer foto's:
- Foto 1: De drijvende bok "Zwaan", met op de achtergrond het s.s. "Lingestroom" (RDM-059).
- Foto 2: Droogdokken bij de RDM, met in dok de stoomvrachtschepen "Mertainen" uit Stockholm, "Valgura" en "Paralos".
              Links de drijvende bok "Zwaan" en in het midden de "Bison" van de RDM.
- Foto 3: Links de drijvende bok "Zwaan" en in het midden de "Bison" in de Dokhaven in 1925.

Bronnen:
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.
- Brochure "Rotterdamer Trockendock A.G.", van Duitse agent Rettmeyer & Hessenmüller, omstreeks 1920.
- Sleep & Duwvaart, 17e jaargang, no. 111, website: http://www.sleepduwvaart.nl/.

Terug naar Overzicht