Mecedes tankautospuit, 1976, bedrijfsbrandweer.

Foto boven: De heer Vossenaar overhandigt de sleuteltjes aan de heer Bos.

Terug naar Overzicht

Bedrijfsbrandweer RDM kreeg nieuwe brandweerwagen voor Heijplaat.
"Wij hebben bijzonder veel waardering voor het feit, dat wij de beschikking hebben gekregen over een ultra moderne brandweerauto. Ik hoop dat daarmee de jarenlange samenwerking met de Gemeentelijke Brandweer Rotterdam nog meer geļntensiveerd kan worden".
Deze woorden klonken uit de mond van de heer W. Bos, directeur RDM, in de bar van het hoofdkantoor op woensdagmiddag 6 oktober 1976 ter gelegenheid van de overdracht van een nieuwe Mercedes tankautospuit aan onze bedrijfsbrandweer.
De overdracht zelf vond onder enig ceremonieel vertoon plaats aan het Wasserijlaantje op het Tuindorp Heijplaat, waarmee tevens de nieuwe brandweergarage in gebruik werd genomen. Daarbij mocht de heer Bos uit handen van de heer B. Vossenaar, commandant van de Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, de sleuteltjes van de nieuwe brandweerauto ontvangen. De heer Vossenaar wees op de noodzaak van de ingebruikneming van het nieuwe voertuig. De kleine VW brandweerwagen voldoet niet meer aan de huidige eisen en is rijp voor een museum. De heer Bos haakte hierop in met de woorden: „Met deze nieuwe uitrusting zijn wij in staat de grootst mogelijke branden op een effectieve manier en slagvaardig te helpen bestrijden".
Samenwerking
In de bar van het hoofdkantoor ging de heer Vossenaar in zijn toespraak wat dieper in op de achtergronden, waaruit de samenwerking is ontstaan. "Toen de Rotterdamse brandweer in 1969 een verregaande reorganisatie onderging, bleek er een leemte te ontstaan op de Heijplaat. Nauw overleg met de directie, de heer ir L. van der Tas, en de bedrijfsbrandweer van de RDM hebben er uiteindelijk toe geleid, dat de laatste de dekking voor dit gebied zou gaan verzorgen. Dit is een uniek gebeuren in de geschiedenis van de Nederlandse brandweer. Nooit eerder is het voorgekomen, dat een bedrijfsbrandweer betrokken werd bij de brandrepressie op gemeentelijk grondgebied. Wij zijn zelfs zover gegaan, dat een 10-jarig contract is afgesloten. Nu, met de ingebruikneming van de nieuwe kazerne en de overdracht van de nieuwe wagen hebben wij nog negen jaar voor de boeg. Ik hoop dat gedurende die tijd onze samenwerking even goed zo niet beter zal verlopen".
Tenslotte kregen alle leden van RDM bedrijfsbrandweer uit handen van de heer Vossenaar een schildje van de Rotterdamse brandweer als aandenken aan deze heuglijke dag.
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1976)

Omschrijving:
De bedrijfsbrandweer werd uitgerust met een nieuwe brandweerwagen, een zogenaamde tankautospuit van het merk Mercedes. Hiermee werd de kleine VW brandweerwagen, die niet meer aan de huidige eisen voldoet, vervangen.

Artikelen:
- Bedrijfsbrandweer RDM kreeg nieuwe brandweerwagen voor Heijplaat, "Nieuws van de RDM", oktober 1976, blz. 1:
  PB-1976-10.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Alle RDM-brandweerlieden ontvingen een schildje.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.

Terug naar Overzicht