Bouwnummer RDM-337, "Umm Shaif", 1974, powergeneration barge.

Foto boven: Energie platform "Umm Shaif" (1974) voor Power Gas Harris, op de "Docklift 2" bijna gereed voor transport
                      naar de Arabische Golf.

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM.
Opdrachtgever: Abu Dhabi Marine Areas Ltd. / Power Gas Harris.
Tonnage:
Hoofdafmetingen: L = 36,00 m, B = 26,00 m, H = 6,00 m.
Voortstuwing: Geen.
Verdere gegevens:
Het hefeiland heeft 4 poten van 45 meter lengte. Na opvijzeling staat het eiland ca 10 meter boven de waterspiegel. De opbouw bestaat uit een 18 meter hoge overkapping op 32 kolommen.

Opdracht voor Scheepsnieuwbouw/Offshore.
Van Power Gas Harris te Londen heeft de afdeling Scheepsnieuwbouw/Offshore de opdracht ontvangen voor de bouw van 2 op poten in zee te plaatsen energie-eilanden. Deze krachtcentrales, die bestemd zijn voor oliewinningsgebieden in de Perzische Golf, moeten 1 augustus 1974 worden opgeleverd. Het betreft stalen pontons met de afmetingen 36 x 26 x 6 meter, waarop 3 door gasturbine gedreven generatoren worden geplaatst. Elk van de te plaatsen generatoren kan een vermogen opwekken van 19.000 kW. Het aanbrengen van accommodatie is niet nodig, aangezien de bediening geheel automatisch via een controlekamer geschiedt. De poten waarop de krachtstations komen te rusten worden elders vervaardigd. Met deze order is een bedrag van meer dan 15 mln gulden gemoeid.
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1973)

Tewaterlating werd duistere aangelegenheid.
Ondanks het enorme vermogen dat in beide voor Power-Gas-Harris te Londen gebouwde energie-eilanden schuilt, was de tewaterlating zaterdag 2 november 1974 maar een duistere aangelegenheid. Hoewel een stapelloop zonder enig ceremonieel, was een groot aantal belangstellenden rondom helling zes verzameld, toen om even voor half zes de eerste van de tweeling het water van de Maas tegemoet gleed.
De tweede vergde wel wat geduld van de aanwezigen, maar gelukkig werkten de weersomstandigheden mee, zodat het wachten niet extra onaangenaam werd door wind en regen. Ruim een kwartier na de eerste was het echter zover en met een fikse (boeg)golf koos ook nummer twee haar tijdelijke element. Tijdelijke element, want de beide energie-eilanden zullen, geplaatst op poten, straks dienst gaan doen op een van de oliewinningsgebieden in de Perzische Golf.
Tijdens de ontvangst die volgde in de lunchroom noemde de heer L. Boomsma, Hoofd Scheepsnieuwbouw / Offshore deze tewaterlating een zeer bijzondere. Niet alleen om het feit dat twee gelijke opdrachten bijna gelijktijdig van een en dezelfde helling liepen, maar ook omdat een tewaterlating in het vallende duister voor Nederland uniek te noemen is.
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1974)

Historie:
De "Umm Shaif" werd op 2 november 1974 - tegelijk met de barge "Zakum" (RDM-338) - te water gelaten (zie voor een uitnodiging hiervoor Foto 1 hieronder).
Begin 1975 werd het complete 3000 ton zware hefeiland "Umm Shaif" op het dek van m.s. "Docklift 2" van Big Lift B.V. uit Dordrecht geplaatst, waarna het naar de Arabische Golf werd vervoerd.

Citaten:
- www.oilandgasdirectory.com:
... ... The Company’s Concession Area (ADMA-OPCO) includes two major oil and gas producing fields. Umm Shaif, which lies some 150 kilometres north-west of the city of Abu Dhabi, and Zakum, which lies about 55 kilometres south-east of Umm Shaif. Zakum is one of the largest offshore oilfield in the Gulf Area and in the world. Crude produced from Umm Shaif and Zakum is transported to Das Island, a nearby island to the fields which is about 180 km from Abu Dhabi. The crude oil and gas undergo a lengthy operation of processing, storing and exporting. Das is now a bustling industrial base manned by a diverse community of people who enjoy a top class living conditions. ... ...
... ... Three giant steel structures are erected – two in Zakum and one in Umm Shaif. These supercomplexes are the initial collecting centres for oil and gas received from the wells before they are sent off to Das Island. Each Supercomplex is made up of a number of platforms including a water injection platform, an accommodation platform and a power generation platform. ... ...


Artikelen:
- Opdracht voor Scheepsnieuwbouw/Offshore, bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", december 1973, blz. 11: PB-1973-12.pdf.
- Tewaterlating werd duistere aangelegenheid, bedrijfsblad "Nieuws van de RDM", december 1974, blz. 21: PB-1974-12.pdf.
- Schip en Werf: 338-S&W.pdf.

Meer foto's:
- Foto 1: Een uitnodiging voor de tewaterlatingen van de twee powergeneration barges.
- Foto 2: Long jacks in tandem, d.w.z. twee boven elkaar per paal, zoals ook toegepast bij de "Umm Shaif" en de "Zakum".
- Foto 3: Met een flinke boeggolf te water.
- Foto 4: Het ponton wordt afgemeerd.
- Foto 5: Gasten op dit vroege uur.
- Foto 6: Bouwnummer 337 wordt op de "Docklift 2" naar haar bestemming gebracht.
- Foto 7: Bouwnummer 337 wordt op de "Docklift 2" naar haar bestemming gebracht.
- Foto 8: Bouwnummer 337 wordt op de "Docklift 2" naar haar bestemming gebracht.

Bronnen:
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.
- Rob Koedam, Kortgene.
- Schip en Werf, 1975.
- http://www.oilandgasdirectory.com/ogd/com_prof/AdmaOpco.pdf.

Terug naar Overzicht