"Bison", 1910, drijvende bok.

Foto boven: De drijvende bok "Bison" (1910) aan het werk bij een schip in het dok.

Terug naar Overzicht

Scheepswerf: RDM, bouwnummer 027.
Opdrachtgever: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam.
Tonnage: 55 m3, 275 twvp.
Hoofdafmetingen ponton: L = 20,88 m, B = 12,00 m, H = 2,80 m.
Voortstuwing: Geen. / 36 pk Kromhout, no. 12602, voor hijsvermogen.
Verdere gegevens: Hefvermogen 55 ton. Brandmerk 9765 b Rott, 1956.

Historie:
In 1910 werd deze drijvende bok "Bison" aan de RDM opgeleverd.
De bok had in 1910 - bij het beproeven van haar hijscapaciteit - een hijsvermogen van minstens 66 ton.
Eind september 1944 werd de "Bison" - samen met de bokken "Roerdomp" (RDM-073) en "Zwaan" (RDM-054) - door de Duitse bezetters tot zinken gebracht. Later werden deze weer gelicht.
Op 31-03-1983 als "Bison" naar R.D.M. Heijplaat bv, Rotterdam.

Citaten:
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok":
... ... De Bison.
Inmiddels noopte de vervaardiging der steeds in afmetingen toenemende schepen - behalve het bouwen van grotere hellingen - ook tot het aanschaffen van krachtiger werktuigen. Het was dan ook in deze tijd
(1910), dat de bouw van een drijvende bok onderhanden genomen werd. Deze bok was, om eens gemoedelijk een tikje overdrachtelijk te spreken, een merkwaardig beest. Hij heette "Bison" - of bokken en bisons familie van elkaar zijn, weten we niet, maar een zoöloog zou, zo U dit begeert, hier opheldering over kunnen verschaffen - en onderscheidde zich van alle andere toendertijd in Rotterdam en omstreken beschikbare hefwerktuigen van die aard door zijn speciale bouwtrant. Op 27 september 1910 werd deze bok bij een belasting van 66 ton "geprobeerd" en in gunstige conditie bevonden. De Rotterdamse havenoutillage was weer een kostbaar en nuttig instrument rijker geworden. ... ...
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee:
... ... Meer hellingen, grotere hellingen, zwaardere werktuigen. De R.D.M. moest voortdurend investeren, vooral in hefwerktuigen. Wat je zelf maakt is het eerste verdiend, moet M.G. gedacht hebben. En dus gaf hij opdracht tot het bouwen van een drijvende bok. Eenmaal klaar moet het onder de toen bestaande bokken een raar beest geweest zijn. Maar bij het beproeven tilde hij met gemak 66 ton en dat was precies waarvoor de "Bison" was gemaakt. ... ...
- "Schwimmkran von 60 t grösster Arbeitslast für die Rotterdamsche Droogdok Maatschappij", Norbert Klimmek:
... ... Bei diesem Kran ist das gerüst fest auf dem Ponton aufgebaut. Die beiden grossen Lasthaken von je 30 t Tragkraft auf dem Kragarm sind unbeweglich in Abstande von 1,5 m aufgehängt. In Höhe der oberen Flasschenrollen ist ein leichter Auslegearm mit einem Lasthaken von 15 t einziehbar angebracht. Die beiden grossten Flasschen sind nebeneinander angeordnet, um sperrige Lasten auch in eine schräge Lage bringen zu können. Der Antrieb aller Windwerke erfolgt durch einen auf dem Achterdeck des Pontons eingebauten Petroleummotor. ... ...
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok":
... ... De sleepboot "Dockyard X" was verdwenen, de bok "Bison" gezonken, de bok "Schiedam II" was gekapseisd en hing op de eveneens gezonken bokken "Roerdomp" en "Zwaan" (1944). ... ...

Meer foto's:
- Foto 1: Stoomschip "Kambangan" (in aanbouw) met de drijvende bok "Bison" van de RDM.
- Foto 2: Droogdokken bij de RDM, met in dok de stoomvrachtschepen "Mertainen" uit Stockholm, "Valgura" en "Paralos".
              In het midden de drijvende kraan "Bison" van de RDM en rechts langs de kade het motorscheepje "Dockyard VII".
- Foto 3: De drijvende bok "Bison" in aktie.
- Foto 4: De drijvende bok "Bison" in de Dokhaven op 24-05-1930.
              In Dok 1 het Nederlandse schip "Johanna" van 1917, eigenaar Jos de Poorter uit Rotterdam.
              In Dok 2 de "Stad Haarlem" van 1929, ook een Nederlands schip van de Halcyon Line te Rotterdam.
- Foto 5: De drijvende bok "Bison" in de Dokhaven in 1925.
- Foto 6: De tewaterlating van twee reserve-sluisdeuren voor de sluizen van IJmuiden door de bok "Bison" op 9 mei 1933.
- Foto 7: De "Dockyard I" (2) passeert met de schoorsteen van de "Nieuw Amsterdam" op een ponton en de drijvende
              bok "Bison" de Koningshavenbrug in 1937.
- Foto 8: De drijvende bok "Bison" bij de RDM aan het werk.
- Foto 9: De nieuwe drijvende bok "Bison" wordt hier beproefd bij een schip in het dok.
- Foto 10: Een maatschets van de drijvende bok "Bison".

- Foto 11: De drijvende bok "Bison", in december 1920 bij de RDM aan het werk.


Bronnen:
- 1902-1952, Een Halve Eeuw "Droogdok", uitgegeven door de RDM op 23 januari 1952.
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.
- http://www.maritiemdigitaal.nl: F7440.
- Sleep & Duwvaart, 17e jaargang, no. 111, website: http://www.sleepduwvaart.nl/.

Terug naar Overzicht